INSTALACE

Betonová deska

Použití: městské plochy a areály s vysokým vytížením

Výhody: stabilní základ pro konstrukci i dopadovou plochu

Nevýhody: vysoké pořizovací náklady, výrazný zásah do okolí
Betonové patky

Použití: veřejné i soukromé plochy

Výhody: nižší pořizovací náklady, minimální zásah do okolí

Nevýhody: nutnost terénní úpravy pro většinu dopadových ploch