DOPADOVÉ PLOCHY

EPDM litý polyuretan

Použití: městské plochy a areály s vysokým vytížením

Výhody: vysoká bezpečnost, stabilní povrch, životnost, dobrý vsak vody, barevná stálost

Nevýhody: vysoké pořizovací náklady, nutný štěrkový nebo betonový podklad
Kačírek

Použití: přírodní a městské plochy s vysokým vytížením

Výhody: nízké pořizovací náklady, životnost, dobrý vsak vody

Nevýhody: nestabilní povrch
Protipádová pryžová dlažba

Použití: městské plochy a areály s vysokým vytížením

Výhody: vysoká bezpečnost, stabilní povrch, dobrý vsak vody

Nevýhody: vysoké pořizovací náklady, nutný štěrkový nebo betonový podklad, zarůstání spár
Bezpečnostní umělý trávník

Použití: uzavřené areály s vysokým vytížením

Výhody: vysoká bezpečnost, stabilní povrch, životnost, dobrý vsak vody

Nevýhody: vysoké pořizovací náklady, nutný štěrkový nebo betonový podklad
Pryžová zatravňovací dlažba

Použití: volné přírodní plochy se středním vytížením

Výhody: jednoduchá instalace, zachování přírodního rázu okolí

Nevýhody: náchylnost k vymačkání ve více používaných místech
Písek

Použití: přírodní i městské plochy s vysokým vytížením

Výhody: nízké pořizovací náklady

Nevýhody: nestabilní povrch, ulpívání písku na obuvi, nebezpečí vniknutí písku do očí